13.3.08

El 9 M i M 6

por Salvador Pallarès-Garí

El tsunami de reflexions, d’anàlisis, de comentaris, de plantejaments sobre el futur immediat, del mapa polític que han deixat les eleccions generals espanyoles, ha silenciat una de les reaccions internacionals a la victòria del PSOE. La matinera carta de felicitació del rei del Marroc, Mohamed VI. Sembla que va ser el primer en felicitar-lo, la mateixa nit del recompte.
El rei del Marroc, el cabdill dels creients, el responsable de les tortures, al Sàhara Occidental, de la misèria del seu poble, de la corrupció de la mateixa administració... expressa les seues “caloroses felicitacions” al Sr. Rodríguez, amb qui l’uneix una forta amistat, a qui considera un gran líder internacional, clarivident, savi, i amic de primer ordre del Marroc.
Sense entrar a valorar els qualificatius. La primera cosa que ens ve a la memòria, a la gent sensible a les afliccions que pateixen els sahrauís sota la bota torturadora del rei marroquí, és, com diuen els castellans, “este huevo pide sal”. L’actuació del Sr. Rodríguez en el tema de la descolonització pendent del Sàhara Occidental, tot saludant, felicitant-se per les propostes marroquines de solució (propostes, i pràctiques, contràries al Dret internacional), són un motiu d’alegria més que evident a la cort del veí del sud.
“L’enrabiada” diplomàtica de la retirada de l’ambaixador marroquí arran de la visita de Juan Carlos I a Ceuta i Melilla, no era més que una reacció de cara a la pròpia galeria. El rei marroquí sap que pot comptar amb l’aquiescència del govern de ZP, responsable, encara hui, de l’antiga colònia espanyola, com a col·laborador –silenciós i còmplice- de l’ocupació del Sàhara Occidental. El rei del Marroc no espera del govern del Regne d’Espanya una ajuda activa, només li cal que continue la cooperació en matèria de seguretat (per poder continuar la repressió), en matèria militar (per continuar militaritzant el territori ocupat i preparant-se per a la guerra).
Dissortadament, la propera Conferència Europea de Coordinació de la Solidaritat amb el Poble Sahrauí, que se celebrarà a València, a finals d’any, haurà de continuar tractant el tema de l’abandó espanyol al poble del Sàhara. De l’abandó per part dels governants. No el dels ciutadans.
Salvador Pallarès-Garí
12.03.08
--------------
Esto texto esprime la opinion del autor y no de los moderadores del foro.
Ce texte exprime l'opinion de l'auteur et n'engage pas les modérateurs du forum.
This text exprimes the opinion of the author and not of the moderators of the forum.
Share/Bookmark

3 comentarios:

Anónimo dijo...

No entendi nada, que alguen me lo explique por favor.

Anónimo dijo...

es escrito en lengua catalana. Por contactar el autor : tardanet@ya.com

Anónimo dijo...

Traducción del artículo del Sr. Pallares
EL 9M Y EL M6
El Tsunami de reflexiones, de análisis, de comentarios, de planteamientos sobre el futuro inmediato, del mapa político que han dejado las elecciones generales españolas, ha silenciado una de las reacciones internacionales respecto la victoria del PSOE. La matutina carta de felicitación del rey de Marruecos, mohamed VI. Parece que fue el primero en felicitarlo, la misma noche del recuento.
El rei de Marruecos, el encomendador de los creyentes, el responsable de las torturas en el sahara occidental, de la miseria de su pueblo, de la corrupción de la misma administración... expresa sus “calurosas felicitaciones”, al Sr. Rodríquez, con el que le une una sólida amistad, al que considera un gran lider internacional, clarividente, sabio, y amigo de primer orden de Marruecos. Sin entrar a valorar los calificativos, lo primero que nos viene a la memoria, a la gente sensible a los sufrimientos que padecen los saharauis, bajo el yugo torturador del rey de marroqui, es como dicen los castellano hablantes, “ este huevo pide sal”. La actuación del Sr. Rodríguez en el tema de la descolonización pendiente del Sahara Occidental, saludando y felicitandose por las propuestas de solución (propuestas y prácticas contrarias al derecho internacional, son un motivo de alegria más que evidente, en la corte del vecino del sur

“La pataleta” diplomática de la retirada del embajador marroquí a raiz de la visita de Juan Carlos I a Ceuta i Melilla, no era más que una reacción de cara a la propia galeria. El rei marroquí sabe que puede contar con la condiscencia del gobierno de ZP, responsable, aun hoy, de la antigua colonia española, como colaborador – silencioso y complice- de la ocupación del Sáhara Occidental.

El rey de Marruecos no espera del gobierno del Reino de España una ayuda activa, solo le hace falta que continue la cooperación en materia de seguridad ( para poder continuar la represión), en materia militar ( para poder continuar militarizando el territorio ocupado y prepararse para la guerra)

Desafortunadamente, la próxima Conferencia Europea de Coordinación de la Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que se celebrará en Valencia, a finales de año, deberá de continuar tratando el tema del abandono español al pueblo del Sahara. Del abandono por parte de los gobernantes. No el de los ciudadanos.

Larosi