17.12.09

Manipulaciones - Manipulacions

De fora vindran que de casa ens trauran
por Salvador Pallarès-Garí

Manipula que alguna cosa queda. Això és el que deuen pensar a la Moncloa.
El govern del PSOE, el PSOE i el PP s’hi han lluït! La Sra. Haidar els ha descol·locats. Armada amb la raó, i amb una botella d’aigua ensucrada, els ha tret els colors. Ha demostrat la baixesa de les raons d’estat que, com deia el poeta, ha matat la raó.
Zapatero va declarar que l’interés general estava per sobre dels interessos particulars. Qui hi pot estar en contra? El problema és que l’interés particular és el de la dignitat, el del respecte als Drets Humans, i l’interés general és el dels diners, el dels negocis.
El govern espanyol, després d’haver acceptat el regal enverinat del seu amic marroquí, va ser lent de reaccions. Amb el temps va oferir tres solucions (paranys) a Aminetu. Primer que sol·licitara un passaport marroquí; després li va oferir la condició de refugiada; finalment, li va oferir la nacionalitat espanyola. I, un bon dia la va voler embarcar en un avió per dur-la a El Aaiun.
Qui diu que no està movent-se? Sí, però la primera oferta implicava una il·legalitat –fer-la ser posseïdora de dos passaports; la segona reconéixer que, al Sàhara Occidental, les autoritats d’ocupació marroquines violen els Drets Humans; la tercera, una mostra d’ignorància per part de Moratinos: Aminetu va nàixer en territori espanyol (fins l’any 75 el Sàhara era Espanya); i, finalment, l’aventura d’embarcar Aminetu, sense comptar amb el permís d’aterratge va ser una poca-soltada. Què volien, deixar-la en l’aeroport i tornar-se’n, tan tranquils? Per què no volien que la seua advocada, ni ningú del seu entorn els acompanyara en l’avió?
Amb el temps, s’ha promogut una falsa polèmica sobre el cas: el tema de l’alimentació forçada d’una persona en vaga de fam. Mentre als mitjans es discutia sobre això, el tema de fons –el motiu de la reclamació d’Aminetu- seria diluït. Aconseguien despistar l’opinió pública.
La solidaritat manifestada pel govern d’Espanya acollint-la és un altre intent de manipulació. Acompanyat de les crítiques carronyeres dels que s’ofenen perquè Haidar ha respost amb una vaga de fam, i amb la denúncia per segrest presentada en un jutjat espanyol, contra les autoritats espanyoles. Però Aminetu no demana solidaritat, demana tornar a sa casa.

Però, en primer lloc, acollir implica que algú sol·licite l’acolliment. I, en aquest cas, és prou meridià que Aminetu no ho va fer. Ni entrar a Espanya per la seua voluntat, hi va ser obligada. Només hi ha dues maneres d’estar en un lloc contra la seua voluntat: empresonat o segrestat. Aminetu Haidar està empresonada?

La manipulació major, ací, és la de convertir aquest tema en un tema puntual, personal. No estem tractant de la lluita, de la “tossuderia” d’una persona, sinó de la defensa dels drets humans de tot un poble. En un tema de relacions bilaterals. Europa, l’ONU també hi són implicades. els uns hi fan negoci, els altres s’haurien d’ocupar dels Drets Humans.
Per què el Marroc no vol que la MINURSO amplie la seua missió a la vigilància del respecte als drets humans als territoris ocupats del Sàhara? Què hi vol amagar, si és una democràcia tan exemplar?
Acabem de saber que un coronel de l’exèrcit marroquí és en presó per revelar secrets militars. El seu delicte: revelar el “secret” que els antics combatents marroquins al Sàhara no reben cap pensió digna de l’estat marroquí.

Zapatero assegura que fa l’impossible per solucionar el problema. Però no ens diu quina és la seua solució!

Salvador Pallarès-Garí
President d’ACAPS la Safor
17.12.09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De fuera vendrán que de casa nos sacarán

por Salvador Pallarès-Garí

Manipula que algo queda. Eso deben pensar en la Moncloa.
¡El gobierno del PSOE, el PSOE y el PP se han lucido! La Sra. Haidar los ha descolocado. Armada con la razón, y con una botella de agua azucarada, les ha sacado los colores. Ha demostrado la vileza de las razones de estado que, como decía el poeta, ha matado la razón.
Zapatero declaró que el interés general estaba por encima de los intereses particulares. ¿Quién puede estar en contra? El problema es que el interés particular es el de la dignidad, el del respeto a los DDHH, y el interés general es el del dinero, de los negocios.
El gobierno español, tras haber aceptado el regalo envenenado de su amigo marroquí, fue lento de reacciones. Después ofreció tres soluciones (trampas) a Aminetu. Primero que solicitara un pasaporte marroquí; después le ofreció la condición de refugiada; finalmente, la nacionalidad española. I, un buen día la quiso embarcar en un avión para llevar-la a El Aaiún.
¿Quién dice que no se está moviendo? Sí, pero la primera oferta implicaba una ilegalidad –que tuviese dos pasaportes; la segunda reconocer que, en el Sáhara Occidental, las autoridades de ocupación marroquíes violan los DDHH; la tercera, una muestra de ignorancia de Moratinos: Aminetu nació en territorio español (hasta el 75 el Sáhara era España); i, finalmente, la aventura de embarcar Aminetu, sin contar con el permiso de aterrizaje fue una imprudencia. ¿Qué querían, dejarla en el aeropuerto y regresar, tan tranquilos? ¿Por qué no querían que su abogada, ni nadie de su entorno les acompañara en el avión?
Con el tiempo, se ha promovido una falsa polémica sobre el caso: el tema de la alimentación forzada de una persona en huelga de hambree. Mientras en los medios se discutía sobre esto, el tema de fondo –el motivo de la reclamación de Aminetu- sería diluido. Conseguían despistar la opinión pública.
La solidaridad manifestada por el gobierno español acogiéndola es otro intento de manipulación. Acompañado de las críticas carroñeras de los ofendidos porqué Haidar haya respondido con una huelga de hambre, y con la denuncia por secuestro presentada en un juzgado español, contra las autoridades españolas. Pero Aminetu no pide solidaritat, pide tornar a su casa.

Pero, en primer lugar, acoger implica que alguien solicite el acogimiento. Y, en este caso, es meridiano que Aminetu no lo hizo. Ni entrar en España por su voluntad, fue obligada. Sólo hay dios maneras de estar en un lugar contra su voluntad: encarcelado o secuestrado. ¿Aminetu Haidar está encarcelada?

La manipulación mayor, aquí, es la de convertir este tema en un tema puntual, personal. No estamos, sólo, ante la lucha, la “tozudería” de una persona, sino de la defensa de los DDHH de todo un poble. No es un tema de relaciones bilaterales. Europa, la ONU també están implicadas. Los unos hacen negocio, los otros se deberían ocupar de los DDHH.
¿Por qué Marruecos no quiere que la MINURSO amplie su misión a la vigilancia del respeto a los DDHH en los territorios ocupados del Sáhara? ¿Qué quiere esconder, si es una democracia tan ejemplar?
Acabamos de saber que un coronel del ejército marroquí está en prisión por revelar secretos militares. Su delito: revelar el “secreto” que los antiguos soldados marroquíes en el Sáhara no reciben ninguna pensión digna del estado marroquí.

Zapatero asegura que hace lo imposible por solucionar el problema. ¡Pero no nos dice cuál es su solución!

Salvador Pallarès-Garí
Presidente de ACAPS la Safor
17.12.09
--------------
Este texto expresa la opinion del autor y no de los moderadores del foro.
Share/Bookmark